Privacyverklaring

Hier lees je waarom ik persoonsgegevens verwerk, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen

Versie van 24 mei 2018 – UPDATE 22 januari 2024

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Dank voor je bezoek aan mijn website waar helderheid een groot goed is. Je kunt je aanmelden voor mijn blogartikelen. Of een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Je zult door je bezoek wellicht online sporen en/of persoonlijke gegevens achterlaten.

Bewust informeren en beveiligen

Gelukkig is er door de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) veel aandacht over hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Je kunt in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Een privacyverklaring dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen heel dicht bij wat ik zelf én op mijn website wil uitstralen: open, verbindend en vriendelijk.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Vanzelfsprekend. Als je je aanmeldt voor mijn blogartikelen gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Persoonsgegevens

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, ofwel de gebruikte internetverbinding)
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Doel en grondslag

Met welk doel en op basis van welke grondslag gebeurt het verwerken persoonsgegevens?
Karien Vissers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van blogartikelen (nieuwsbrief) of commerciële uitingen.
Ik doe dit alleen met de gegevens die je me gaf via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via offerteformulieren binnengekomen zijn. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp.
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Voor de verwerking van persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Je hebt je ingeschreven voor de blogartikelen of een download aangevraagd? Maar je wilt geen e-mail van mij meer ontvangen? Dan kun je je altijd weer uitschrijven met de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. Ik haal je e-mailadres meteen uit het bestand en dit wordt niet bewaard.

Derde partijen

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

  • bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • websitebouwer, voor het technisch beheer van de website
  • nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming
Karien Vissers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karien Vissers) tussen zit.

Karien Vissers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google Analytics
MailChimp

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Google Analytics analyseert bezoek- en klikgedrag op de website. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

MailChimp

Via mijn site kun je je inschrijven voor mijn blogartikelen (nieuwsbrief) of voor een ander – gratis – product waarin je inzicht krijgt in schrijven of het gebruik van schrijven als tool. Hiervoor gebruik ik nieuwsbriefsoftware van MailChimp. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruik ik daarvoor het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat je na je aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. In deze mail vraag ik je om je toestemming te bevestigen. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Bewaren persoonsgegevens

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden bewaard vanaf het moment dat je een dienst van me afneemt of dat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief. Ze worden niet langer dan nodig is bewaard om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.
Concreet houdt dit in:

  • de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
  • de gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht gedurende een wettelijk bepaalde periode mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, te bewaren.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, worden je persoonsgegevens direct uit het systeem verwijderd.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Karien Vissers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karien Vissers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karien@karienvissers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Karien Vissers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: karien@karienvissers.nl

Karien Vissers, gevestigd aan Abcovenseweg 38-04, 5051 PV GOIRLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Karien Vissers
Abcovenseweg 38-04
5051 PV GOIRLE
Tel.nr.: +31628811950